MPS

Enzim replasman terapisine erişkin yaşta başlanan mukopolisakkaridoz tip I hastalarında laronidaz tedavisinin etkinliği

01-06-2017 - Mol Genet Metab.

Bu çalışmadaki amaç, laronidaz tedavisine erişkin yaşta başlanan Mukopolisakkaridoz Tip I (MPS-I) hastalarında modifiye etkinlik değişkenlerinin her birinin değerlendirilmesidir.

...

Erişkin mukopolisakkaridoz hastalarındaki benzersiz tıbbi problemler

01-10-2016 - Eur J Intern Med.

Bu makalede, erişkin mukopolisakkaridoz (MPS) hastalarında medikal güçlükler ve multi organ tutulumuna ilişkin mevcut olan özgün patern ve MPS hastalığının yönetiminde karşılaşılan engeller ele alınmıştır.

...

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!