DİĞER

Nadir hastalıkların %70'inden fazlası genetik sebeplerle oluşmaktadır.

Bir veya birden fazla gen, hastalığın oluşumuna katkıda bulunabilir. Genler, kalıtsal kökenli olabilir veya sporadik- tesadüfi mutasyonlarda ortaya çıkabilirler.
X’e bağlı hipofosfatemi (XLH) hastalığı bulunan çocuk ve adolesanlarda tanı, tedavi izlemi ve takip

10-02-2020 - Metabolism

Bu makalede, XLH hastalığının tanı kriterleri ve konvansiyonel tedavi veya burosumab ile gerçekleştirilen hastalık yönetiminin temel ilkeleri ele alınmaktadır.

...

Mukopolisakkaridoz hakkında temel bir kavrayış: İnsidans, klinik özellikler, tanı ve tedavi

01-02-2020 - Intractable Rare Dis Res.

Asemptomatik aşamada erken ve doğru tanı, mukopolisakkaridoz (MPS) hastaları için kritiktir. Bu çalışma, hastalığa daha fazla ilgi uyandırmak umuduyla çeşitli MPS türlerinin klinik belirtileri, teşhisi ve tedavisi hakkındaki ayrıntıları güncellemektedir.

...

ADA-SCID’in diğer SCID formlarından ayrılmasında göğüs radyografilerinin kullanımı

01-02-2020 - J Clin Immunol

ADA-SCID’in diğer SCID formlarından ayrılmasında skapular spurring, skapular squaring ve kostokondral cupping gibi radyolojik bulgular kullanılabilir.

...

Adenozin deaminaz eksikliğinin neden olduğu şiddetli kombine bağışıklık yetersizliğinin yönetimi için konsensüs yaklaşımı

01-03-2019 - J Allergy Clin Immunol.

Bu çalışmada, ADA-SCID ile ilgili halihazırda mevcut olan kanıtlar gözden geçirilmiş ve bir konsensüs yönetim stratejisi önerilmiştir. Yeni stratejilerin sonuçları, yönetim kılavuzları için gerçek yaşam koşullarında ileriye dönük olarak değerlendirilmelidir.

...

Serebrotendinöz ksantomatozda uzun süreli tedavi etkisi, tedavi başlangıcındaki yaşa bağlıdır

08-01-2019 - Neurology.

Bu çalışmada erken serebrotendinöz ksantomatozis (CTX) tanısının önemi vurgulanmıştır. Tedaviye genç yaşta başlamak, CTX hastalarında nörolojik semptomların gelişimini tersine çevirmeye ve hatta önlemeye yardımcı olabilir.

...

Geç tanı konmuş olan serebrotendinöz ksantomatozis hastaları

01-01-2019 - Neurodegener Dis

CTX hastalığında semptomlar infantil dönemde başlamasına rağmen tanı sıklıkla gecikmektedir. Bu hastalıkta klinik kötüleşmenin önlenebilmesi için erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır.

...

Serebrotendinöz ksantomatozis hastalığındaki nörolojik bozuklukların doğal seyri

04-07-2018 - J Inherit Metab Dis.

Bu çalışmadaki amaç CTX hastalığındaki nörolojik progresyonun belirlenmesidir. Nörolojik bozukluklar ortaya çıkış zamanı ve ortaya çıkma olasılığına göre kategorize edilerek CTX hastalığının nörolojik progresyonuna ilişkin tahminler ortaya konmuştur. Uyguladığımız bu yaklaşım diğer nadir hastalıklara da uyarlanabilir.

...

Adenozin deaminaz eksikliği: Bir inceleme

24-04-2018 - Orphanet J Rare Dis

Adenozin deaminaz (ADA) eksikliği, en fazla lenfositlere zarar veren toksik purin yıkım yan ürünlerinin birikmesine neden olur ve adenozin deaminaz eksikliği olan ciddi kombine immün yetmezlik ile sonuçlanır. Diğer belirtiler arasında iskelet anormallikleri, nörogelişimsel etkiler ve pulmoner-alveolar proteinozis ile ilişkili pulmoner belirtiler yer alırken, lenfositler en çok etkilenenlerdir. Etkilenen çocuklar sıklıkla yaşamlarının ilk yıllarında kronik enfeksiyon veya pulmoner yetmezlik ile kendini gösterir.

...

Asit sfingomiyelinaz eksikliği (ASMD) hastalarındaki hastalık manifestasyonları ve hastalık yükü

23-02-2017 - Orphanet J Rare Dis

ASMD ile ilgili bilgi birikiminin gün geçtikçe artmasıyla birlikte, hastalığın fark edilmesi, tanının erken dönemde konması ve uygun hastalık yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için ASMD ve hastalığın doğal seyrine ilişkin halen daha fazla veriye ihtiyaç vardır.

...

Tip 1 ailesel kısmi lipodistrofi: Köbberling sendromunu anlamak

01-11-2016 - Endocrine.

Gerçekleştirilen bu vaka kontrol çalışmasında, tip 1 ailesel kısmi lipodistrofi fenotipik özellikleri mevcut olan bir grup kadın hastanın değerlendirilmesi suretiyle bu sendromun daha iyi şekilde anlaşılması amaçlanmıştır.

...

Erişkin mukopolisakkaridoz hastalarındaki benzersiz tıbbi problemler

01-10-2016 - Eur J Intern Med.

Bu makalede, erişkin mukopolisakkaridoz (MPS) hastalarında medikal güçlükler ve multi organ tutulumuna ilişkin mevcut olan özgün patern ve MPS hastalığının yönetiminde karşılaşılan engeller ele alınmıştır.

...

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!