Etiketler: ASMD, Niemann-Pick, Karbon monoksit difüzyon kapasitesi, Niemann-Pick tip A/B, Niemann-Pick tip B, Organomegali, Rekombinant insan asit sfingomiyelinaz

Yetişkinlerde kronik ASMD için olipudaz alfa enzim replasmanı tedavisinin randomize, plasebo kontrollü klinik çalışma ile değerlendirilmesi: Bir yıllık sonuçlar

26-04-2022 - Genet Med.

Yetişkinlerde kronik asit sfingomiyelinaz eksikliği (ASMD) için olipudaz alfa enzim replasmanı tedavisinin randomize, plasebo kontrollü klinik çalışma ile değerlendirilmesi: Bir yıllık sonuçlar

Genet Med. 2022 Apr 26; S1098-3600(22)00716-X. doi: 10.1016/j.gim.2022.03.021.

PMID: 35471153

Melissa Wasserstein, Robin Lachmann, Carla Hollak, Laila Arash-Kaps, Antonio Barbato, Renata C Gallagher, Roberto Giugliani, Norberto Bernardo Guelbert, Takayuki Ikezoe, Olivier Lidove, Paulina Mabe, Eugen Mengel, Maurizio Scarpa, Eubekir Senates, Michel Tchan, Jesus Villarrubia, Yixin Chen, Sandy Furey, Beth L Thurberg, Atef Zaher, Monica Kumar

Makalenin mesajı: Asit sfingomiyelinaz eksikliği (ASMD) olan bireylerde, olipudaz alfa kullanımının iyi tolere edildiği görüldü ve plaseboya kıyasla hastalık patolojisinde ve klinik ilişkili sonlanım noktalarında anlamlı ve kapsamlı iyileşme ile ilişkilendirildi.

Özet

Amaç: Bu çalışma ile, yetişkinlerde asit sfingomiyelinaz eksikliğinin (ASMD) merkezi sinir sistemi dışı belirtileri için olipudaz alfa enzim replasman tedavisinin etkililik ve güvenliğinin değerlendirilmesi amaçladı.

Yöntemler: 52 haftalık, uluslararası, çift kör, plasebo kontrollü faz 2/3 çalışmasında (ASCEND; NCT02004691/EudraCT 2015-000371-26) 36 yetişkin hasta, hasta başı doz arttırımı 3 mg/kg ya kadar olarak, iki haftada bir intravenöz olipudaz alfa ya da plasebo almak üzere, 1:1 oranında randomize edildi. Birincil etkililik sonlanım noktaları, yüzdesel tahmini akciğer karbon monoksit difüzyon kapasitesi ve dalak hacmi (Amerika Birleşik Devletleri'nde splenomegaliye ilişkin skorlama ile birlikte) bazal seviyelerinin 52. hafta seviyelerine göre yüzdesel değişimidir. Değerlendirmeye alınan diğer sonuçlar içerisinde karaciğer hacmi/fonksiyonu/sfingomyelin içeriği, pulmoner görüntüleme/fonksiyon, trombosit seviyeleri, lipid profilleri ve farmakodinamikler yer aldı.

Bulgular: Yüzdesel tahmini karbon monoksit difüzyon kapasitesi(22% vs 3.0% artış, P = .0004), dalak hacmi (39% azalma vs 0.5% artma, P < .0001), ve karaciğer hacminin (28% vs 1.5% azalış, P < .0001) başlangıç seviyesi ile 52. hafta arasındaki yüzdesel değişimin en küçük kareler ortalama değerlendirmesi olipudaz alfayı plaseboya göre, üstün buldu. Splenomegaliye ilişkili skorlar her iki grupta da azaldı (P = .64). Diğer klinik sonuçlar, plasebo grubuna göre, olipudaz alfa grubunda iyileşme gösterdi. Tedaviye bağlı ciddi seviyede advers olayla veya advers olaya bağlı tedavi sonlandırılmasına karşılaşılmadı. Advers olayların çoğu hafif seviyedeydi.

Sonuç: Olipudaz alfa ASMD'li erişkinlerde iyi tolere edildi ve plaseboya kıyasla hastalık patolojisinde ve klinik ilişkili sonlanım noktalarında anlamlı ve kapsamlı iyileşme ile ilişkilendirildi.

Anahtar kelimeler: Karbon monoksit difüzyon kapasitesi, Niemann-Pick tip A/B, Niemann-Pick tip B, Organomegali, Rekombinant insan asit sfingomiyelinaz

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!