Etiketler: XLH, X'e bağlı hipofosfatemi, fonksiyonel deneyler, gen mutasyonlar, X'e bağlı fosfat düzenleyici endopeptidaz homologu, tüm ekzom dizileme (WES), PHEX, diger1, X-linked hypophosphatamia (XLH), functional experiments, gene mutations, wholw-exome sequencing (WES)

X’e bağlı hipofosfatemili geniş bir Çinli ailede PHEX geninin yeni bir missense mutasyonunun tespiti

17-02-2022 - Front Genet.

X’e bağlı hipofosfatemili geniş bir Çinli ailede PHEX geninin yeni bir missense mutasyonunun tespiti

Front Genet. 2022 Feb 17;13:792183. doi: 10.3389/fgene.2022.792183. eCollection 2022.

PMID: 35251124

Yanting Yang, Yuanda Wang, Ying Shen, Mohan Liu, Siyu Dai, Xiaodong Wang, Hongqian

Makalenin mesajı: Bu çalışmada genetik ve fonksiyonel araştırmalar sonucu XLH’nin yeni bir genetik nedeni tespit edilmiştir; PHEX geninin heterojenik mutasyonu (NM 000444.5: c.1768G > A).

Özet

Bilinenler: X’e bağlı hipofosfatemi (XLH), herediter hipofosfateminin en sık nedeni olup, X'e bağlı fosfat düzenleyici endopeptidaz homologu genindeki (PHEX; OMIM: * 300550) mutasyonlar sonucu oluşan X’e bağlı dominant bir nadir hastalıktır. Ancak, bugüne kadar bulunan gen mutasyonları XLH’nin bütün olgularını karşılamak için yeterli değildir. Bu nedenle, ayrıntılı genetik analizler, XLH tanısına varmada yardımcı olabilir.

Yöntem ve sonuçlar: PHEX geninin yeni bir heterojenik mutasyonu (NM_000444.5: c.1768G > A) XLH’li geniş bir Çinli ailede tüm ekzom dizileme (WES) kullanılarak tespit edildi. Buna ek olarak, bu mutasyonun negatif etkileri bioinformatik analiz ve in vitro deneylerle konfirme edildi. Üç boyutlu protein model analizleri bu mutasyonun normal çinko bağlanmasında bozukluk yaratabileceğini öngördü.

Sonuç: Bu çalışmada genetik ve fonksiyonel araştırmalar sonucu tespit edilen PHEX geni heterojenik mutasyonu (NM_000444.5: c.1768G > A) XLH’nin yeni bir genetik nedenidir. Fakat, bu mutasyonun klinik ve moleküler tanıda kullanımı için daha ileri çalışmalar gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: X’e bağlı hipofosfatemi (XLH), fonksiyonel deneyler, gen mutasyonlar, X'e bağlı fosfat düzenleyici endopeptidaz homologu geni (PHEX), tüm ekzom dizileme (WES)

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!