Etiketler: NMDs, diğer1, Elongasyon mutasyonu, LGMD2J, TTN geni, Trunkasyon mutasyonu, Elongation mutation, TTN gene, Titin, Truncation mutatio

TTN genindeki yeni birleşik heterozigot mutasyonlar: Han Çinlisi ailede Limb-Girdle musküler distrofi tip 2J’ye neden olan elongasyon ve trunkasyon varyantları

01-05-2022 - Neurol Sci.

TTN genindeki yeni birleşik heterozigot mutasyonlar: Han Çinlisi ailede Limb-Girdle musküler distrofi tip 2J’ye neden olan elongasyon ve trunkasyon varyantları

Neurol Sci. 2022 May;43(5):3427-3433. doi: 10.1007/s10072-022-05979-z.

PMID: 35239051

Guangyu Wang, Xiaoqing Lv, Ling Xu, Rui Zhang, Chuanzhu Yan, Pengfei Lin

Makalenin Mesajı: Bu çalışmada, LGMD2J'nin genetik mutasyon spektrumunu genişleten, TTN genindeki bir elongasyon mutasyonu ilk kez tanımlanmıştır.

Özet

Giriş: Limb-Girdle musküler distrofiler (LGMD) genellikle proksimal uzuv kas zayıflığı ile ortaya çıkan klinik olarak heterojenik kas hastalıklarıdır. Nedensel genlerle ilişkili olarak 30'dan fazla LGMD alt tipi vardır ve Limb-Girdle musküler distrofi tip 2J (LGMD2J) TTN genindeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır.

Yöntemler: LGMD2J’li bir Han Çinlisi aile rapor edildi. Hem proband ve hem de probandın kız kardeşi, proksimal alt ekstremitelerde çift taraflı güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Kas biyopsisi ve genetik analiz yapıldı.

Sonuç: Probandın kas biyopsisinde, rimmed vakuollerin eşlik ettiği distrofik değişiklikler gözlemlendi. Tüm ekzom dizilemesi ile, proband ve kız kardeşinde elongasyon (c.107962_107963delAT, p.I35988Sfs*26) ve trunkasyon (c.99125_99128dupACAG, p.S33043Rfs*9) olmak üzere TTN geninde yeni birleşik heterozigot mutasyonlar tanımlandı. İki varyant da daha önce rapor edilmemiştir. Daha da önemlisi, LGMD2J'nin genetik mutasyon spektrumunu genişleten, TTN genindeki bir elongasyon mutasyonu ilk kez tanımlanmıştır.

Tartışma: TTN geninin son ekzomu için birçok varyant raporlanmıştır. Bu varyantlardan biri de LGMD2J’ye ilişkindir. Ek olarak LGMD2J, TTN genindeki mutasyonlar sonucu oluşan diğer miyopatilerden ayırt edilmelidir. LGMD2J'nin patogenezi ve LGMD2J’ye yönelik spesifik tedavi yöntemleri hala açığa kavuşmuş değildir.

Anahtar kelimeler: NMDs, diger1, Elongasyon mutasyonu, LGMD2J, TTN geni, Titin, Trunkasyon mutasyonu

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!