Etiketler: Niemann-Pick, NPC, diger1, Niemann-Pick tip C hastalığı, Lizozomal depo hastalığı, Lysosomal storage disease

Niemann-Pick Tip C hastalığında Klinik Hastalık İlerlemesi ve Biyomarkerlar: Prospektif Kohort Çalışması

23-11-2020 - Orphanet J Rare Dis

Niemann-Pick Tip C hastalığında Klinik Hastalık İlerlemesi ve Biyomarkerlar: Prospektif Kohort Çalışması

Orphanet J Rare Dis. 2020 Nov 23;15(1):328. doi: 10.1186/s13023-020-01616-0.

PMID: 33228797

Eugen Mengel, Bruno Bembi, Mireia del Toro, Federica Deodato, Matthias Gautschi, Stephanie Grunewald, Sabine Gronborg, Benedicte Heron, Esther M. Maier, Agathe Roubertie, Saikat Santra, Anna Tylki‑Szymanska, Simon Day, Tara Symonds, Stacie Hudgens, Marc C. Patterson, Christina Guldberg, Linda Ingemann, Nikolaj H. T. Petersen, Thomas Kirkegaard ve Christine i Dali

Makalenin Mesajı: NPC hastalığının ilerlemesini karakterize etmek, ölçmek ve sağlıklı bireylerle karşılaştırarak potansiyel NPC ile ilişkili biyomarkerları araştırmak için çok merkezli, ileriye dönük bir gözlemsel çalışma yürütülmüştür.

Özet

Bilinenler: Niemann-Pick hastalığı tip C (NPC), lizozomal disfonksiyon ve anormal lipid birikiminden kaynaklanan nöro-visseral belirtilerle karakterize, nadir görülen, ilerleyici, nörodejeneratif bir hastalıktır. NPC hastalığının ilerlemesini ileriye dönük olarak karakterize etmek, ölçmek ve sağlıklı bireylere karşı potansiyel NPC ile ilişkili biyomarkerları araştırmak için, rutin klinik bakım alan genetik olarak doğrulanmış NPC1 veya NPC2'ye sahip bireyler üzerinde çok merkezli, prospektif gözlemsel bir çalışma yürütülmüştür.

Yöntemler: İlerleme, kısaltılmış 5 alanlı NPC Klinik Şiddet Ölçeği (NPCCSS), 17 alanlı NPCCSS ve NPC klinik veritabanı (NPC-cdb) skoru kullanılarak ölçülmüştür. Kolesterol esterleşmesi ve ısı şoku proteini 70 (HSP70) seviyeleri, periferik kan mononükleer hücrelerinden (PBMC'ler), serumdaki kolestan-3β, 5α-, 6β-triol (kolestan-triol)’den ve hem PBMC'ler hem de deri biyopsi örneklerindeki esterlenmemiş kolesterolden değerlendirilmiştir. 5 alanlı NPCCSS'nin değerlendiriciler arası ve değerlendiriciler içi güvenilirliği, 13 uzman klinisyenin, 3 hafta ardından tekrarlanan video kayıtları aracılığıyla dört katılımcıyı derecelendirmesiyle değerlendirilmiştir. Sınıf içi korelasyon katsayıları (ICC'ler) hesaplanmıştır.

Bulgular: Kayıtlı NPC'li (2-18 yaş) 36 kişiden 31'i (% 86.1) 6-14 aylık gözlem dönemini tamamlamıştır; 30/36 (% 83,3) rutin klinik bakımın bir parçası olarak miglustat almaktaydı. 5 alanlı NPCCSS skorlarında 1,4 (± 2,9) ortalama artış gözlenmiştir, bu da 1,5 yıllık ilerleme oranına karşılık gelmektedir. 17 alanlı NPCCSS'de ortalama ilerleme 2,7 (± 4,0) olarak bildirilmiştir. Sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında, NPC popülasyonu önemli ölçüde daha düşük kolesterol esterifikasyon ve deri esterlenmemiş kolesterol seviyelerine sahip çıkmıştır. Kolestan-triol seviyeleri, sağlıklı bireylere göre NPC'li bireylerde anlamlı olarak daha yüksektir ve 5 alanlı NPCCSS ile korelasyon göstermiştir. 5 alanlı NPCCSS, değerlendiriciler arası güvenilirlik ve değerlendiriciler içi güvenilirlik açısından yüksek ICC anlaşması göstermiştir.

Sonuçlar: Gözlenen ilerleme oranları, NPC'de hastalık ilerlemesi hakkındaki diğer raporlarla tutarlıdır. 5 alanlı NPCCSS güvenilirlik çalışması, hastalığın en alakalı alanlarına odaklanan 17 alanlı NPCCSS'ye kısaltılmış bir alternatif olarak kullanımını desteklemektedir. Veriler, kolestan-triolün bir hastalık izleme biomarkerı olarak kullanımını desteklemektedir ve esterlenmemiş kolesterolü ölçmenin yeni yöntemleri, NPC teşhisini desteklemek için uygulanabilir. NPC'li bireylerde HSP70 seviyelerinin, sağlıklı bireylere kıyasla önemli ölçüde azaldığı bulgulanmıştır.

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!