Etiketler: MPS, diger1, Morquio A sendromu, Mukopolisakkaridoz tip IVA, elosulfaz alfa, enzim replasman terapisi

Mukopolisakkaridoz tip IVA hastalığı bulunan ve enzim replasman terapisi almış olan en genç iki kardeş

01-11-2021 - Am J Med Genet A

Bugüne kadar, Mukopolisakkaridoz tip IVA hastalığı bulunan ve enzim replasman terapisi almış olan en genç iki kardeş: Vaka sunumu

Am J Med Genet A 2021 Nov;185(11):3510-3516. doi: 10.1002/ajmg.a.62469. Epub 2021 Sep 2.

PMID: 34472180

Marta Frigeni, David F Rodriguez-Buritica, Heather Saavedra

Makalenin mesajı: Bu çalışmada elde edilen bulgular, etkilenen hastalarda iskelet sistemi manifestasyonlarının tedavisine yönelik yeni tedavi yöntemlerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Özet

Bilinenler: Mukopolisakkaridoz tip IVA (OMIM 253000), N-asetilgalaktozamin 6-sülfataz (GALNS) enziminin aktivitesindeki defektten kaynaklanan otozomal resesif bir hastalıktır. 2014 yılında, bu hastalıktan etkilenen hastalar için rekombinant insan GALNS kullanılarak gerçekleştirilen enzim replasman terapisi (ERT) kullanıma girmiştir. ERT kullanımının infantlar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalar sınırlıdır ve ERT’nin iskelet sistemi haricindeki sistemler üzerindeki etkilerine ilişkin veriler de yeterli değildir.

Amaç: Bu makalede, ERT kullanımının bugüne kadar tedavi edilmiş en küçük yaştaki iki kardeş üzerindeki etkilerini bildirmekteyiz: Hasta A, şu anda 4 yaşında, tedaviye 5 aylıkken başlandı; Hasta B, şu anda 3 yaşında, tedaviye 58 günlükken başlandı. Bunun yanı sıra, erken yaşta başlanan ERT uygulamasının kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerini de araştırmaktayız.

Bulgular: Elde ettiğimiz verilere göre, ERT uygulamasına 2 aylıktan daha önce başlandığında dahi, hastalık progresyonu tam olarak önlenememektedir. ERT uygulamasının kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerine bakıldığında, çalışmamızın ilk verilerine göre, erken tedavinin hastalıktan etkilenen hastalarda normal sol ventrikül kitle indeksini 1 yıla varan bir süreyle koruyabildiği görülmektedir ancak bu gözlemin daha uzun sürelerle gerçekleştirilmesi gereklidir.

Sonuçlar: Genel olarak bakıldığında, elde ettiğimiz bulgulara göre, erken tanı halen büyük önem arz etmektedir ve ERT uygulamasına doğru zamanda başlanması iskelet sistemini etkileyen fenotipin progresyonunun yavaşlatılmasında sınırlı bir etkiye sahiptir; dolayısıyla, etkilenen hastalarda iskelet sistemi manifestasyonlarının tedavisine yönelik yeni tedavi yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: MPS, Morquio A sendromu, Mukopolisakkaridoz tip IVA, elosulfaz alfa, enzim replasman terapisi, uzun dönem hastalık yönetimi

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!