Etiketler: MPS, GALNS varyantları, genotip-fenotip, missense varyantlar, Mukopolissakkaridoz IVA, GALNS variants, MPS IVA, genotype-phenotype, missense variants, Mucopolysacchoridosis IVA

Mukopolisakkaridoz tip IVA hastalarından oluşan büyük bir kohortta GALNS varyantları ve genotip-fenotip korelasyonlarının araştırılması

25-02-2022 - J Inherit Metab Dis.

Mukopolisakkaridoz tip IVA hastalarından oluşan büyük bir kohortta GALNS varyantları ve genotip-fenotip korelasyonlarının araştırılması

J Inherit Metab Dis. 2022 Feb 25. doi: 10.1002/jimd.12491.

PMID: 35212421

Mengni Yi, Yu Wang, Xiaolan Gao

Makalenin Mesajı: Bu çalışmada sunulmuş olan veriler doğrultusunda, MPS IVA hastalarında fenotiplerin belirlenmesine ve sınıflandırılmasına yardımcı olmak amacıyla GALNS varyantlarını ilişkilendiren sistematik bir akış şeması oluşturulmuştur.

Özet

Bilinenler: Mukopolisakkaridoz tip IVA (MPS IVA) GALNS genindeki patojenik varyantların yol açtığı Nasetilgalaktozamin-6-sülfat sülfataz (GALNS) eksikliğinden kaynaklanan ve nadir rastlanan otozomal resesif bir hastalıktır. Yüzlercesi mevcut olan varyantların farklı düzeylerde rezidüel GALNS aktivitesine ve çok çeşitli derecelerde klinik manifestasyonlara yol açabilmesi sebebiyle, genotip-fenotip korelasyonuna ilişkin sistemik bir analiz gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Amaç: Bu makalede, GALNS varyantlarının spektrumunun araştırılması ve bu varyantların klinik etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, aralarında akrabalık ilişkisi bulunmayan 108 MPS IVA hastasına ait klinik ve genetik veriler retrospektif şekilde analiz edilmiştir.

Bulgular: Bu kohorttaki 82 hasta şiddetli, 14 hasta orta şiddetli, 12 hasta ise hafif olarak sınıflandırılmıştır. 101 adet GALNS varyantı tanımlanmıştır ve bunlardan 47’si yeni varyanttır. En az bir adet GALNS null varyant mevcut olan hastalar şiddetli fenotip olarak sınıflandırılmışlardır (%92, 33/36). GALNS proteininin farklı rezidülerinde lokalize varyantlar MPS IVA hastalarında farklı fenotiplerin oluşmasına yol açmaktadır. Gömülü rezidüler içerisinde iki missense varyant mevcut olan hastaların %92’si (24/26) şiddetli olarak sınıflandırılmışken, biallelik missense varyantlar bulunan orta şiddetli MPS IVA (%78, 7/9) ve hafif MPS IVA (%86, 6/7) hastalarında yüzey rezidülerde en az bir adet missense varyant saptanmıştır.

Sonuç: Gerçekleştirilen bu çalışma, GALNS varyantlarının moleküler spektrumunun ve klinik etkilerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Burada sunulmuş olan veriler doğrultusunda, MPS IVA hastalarında fenotiplerin belirlenmesine ve sınıflandırılmasına yardımcı olmak amacıyla GALNS varyantlarını ilişkilendiren sistematik bir akış şeması oluşturulmuştur.

Anahtar kelimeler: GALNS varyantları, MPS IVA, genotip-fenotip, missense varyantlar, mukopolisakkaridoz IVA

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!