Etiketler: MPS, GALNS, MPS IVA, diğer1, lysosomal storage disorder, N-acetylgalactosamine-6-sulfat, Morquio A syndrome, Morquio A sendromu, lizozomal depo hastalığı

Mukopolisakkaridoz IVA (Morquio A sendromu) moleküler temeli: GALNS gen varyantlarının gözden geçirilerek sınıflandırılması ve 68 yeni varyantın bildirimi

13-08-2021 - Hum Mutat.

Mukopolisakkaridoz IVA (Morquio A sendromu) moleküler temeli: GALNS gen varyantlarının gözden geçirilerek sınıflandırılması ve 68 yeni varyantın bildirimi

Hum Mutat 2021 Aug 13. doi: 10.1002/humu.24270.

PMID: 34387910

Alessandra Zanetti, Francesca D'Avanzo, Moeenaldeen AlSayed

Makalenin mesajı: Doğru bir moleküler tanı, genetik danışmanlık, prenatal tanı, preimplantasyon tanısı ve hastalık yönetimi için mutasyon güncellemeleri büyük önem taşımaktadır.

Özet

Amaç: Mukopolisakkaridoz IVA (MPS IVA, Morquio A sendromu), N-asetilgalaktozamin-6-sülfataz (GALNS) genindeki mutasyonlardan kaynaklanan ve nadir rastlanan otozomal resesif bir lizozomal depo hastalığıdır. Yayımlanmış olan tüm GALNS gen varyantlarını topladık, analiz ettik, özetledik ve dolayısıyla daha önce 2014 yılında yayımlanmış olan mutasyon incelemesini de güncellemekteyiz. Bunun yanı sıra, Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika, Asya ve Birleşik Devletlerde bulunan yedi adet referans laboratuvarı tarafından bildirilen yeni varyantlar da mevcuttur.

Yöntemler: Tüm veriler ortak alleller, coğrafi dağılım, homozigotluk düzeyi ve genotip-fenotip korelasyonunun belirlenmesi amacıyla analiz edilmiştir. Bunlara ek olarak, ACMG önerisi doğrultusunda, varyantlar patojenisitelerine göre de sınıflandırılmıştır.

Bulgular: Daha önce yayımlanmış olanlarla birlikte, 1190 kişide (yenidoğan taraması pozitif olanlar dahil) 446 adet özgün varyant belirlenmiştir ve bunların 68’i yeni varyanttır. Varyantların dağılımı şu şekildedir: %65,0 missense, %8,1 nonsense, %7,2 splicing, %7,0 small frameshift delesyonları(del)/insersiyonları(ins), %4,0 intronik, %3,8 büyük del/ins ve kompleks rearanjmanlar. Kişilerin yarısı (%50,4) homozigottur, %37,1’i bileşik heterozigottur ve %10,7’sinde de yalnızca tek bir varyant saptanmıştır. Patojenisite değerlendirmesi için yeni varyantlarda in silico analiz gerçekleştirilmiştir. Kamusal erişim için tüm varyantlar ClinVar’a gönderilmiştir (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/).

Sonuç: Doğru bir moleküler tanı, genetik danışmanlık, prenatal tanı, preimplantasyon tanısı ve hastalık yönetimi için mutasyon güncellemeleri büyük önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: GALNS, MPS IVA, Morquio A sendromu, N-asetilgalaktozamin-6-sülfat, lizozomal depo hastalığı, Mukopolisakkaridoz IVA

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!