Etiketler: MPS, kopya sayısı varyasyonu, coğrafi dağılım, lizozomal depo hastalıkları, mukopolisakkaridoz, tek nükloid varyantı, hedefe yönelik yeni nesil sekanslama, copu number variation, geographical distribution, lysosomal storage disorders, mucopolysaccharidosis, single nucleotide variant, targeted next-generation sequencing, diger1

Mukopolisakkaridoz hastalarından oluşan büyük bir kohortun moleküler karakterizasyonu

10-01-2022 - Hum Mutat.

Mukopolisakkaridoz hastalarından oluşan büyük bir kohortun moleküler karakterizasyonu: İran Mukopolisakkaridoz RE-diagnosis çalışması (IMPRESsion)

Hum Mutat. 2022 Jan 10. doi: 10.1002/humu.24328.

PMID: 35005816

Saeed R Ghaffari, Maryam Rafati, Mahdi Shadnoush

Makalenin Mesajı: İncelenen bu büyük çaplı kohort, Mukopolisakkaridoz (MPS) hastalığının İran’daki genetik ve coğrafi durumuna yönelik önemli bilgiler sunmaktadır ve bu bilgiler ışığında MPS hastalığının genetik epidemiyolojisi daha net biçimde anlaşılabilir ve bölgeye özgü varyantlara dayalı olarak daha uygun maliyetli ve zamanlama yönünden etkin bir tanısal yaklaşım tesis edilebilir.

Özet

Bilinenler ve amaç: Mukopolisakkaridozlar (MPS) klinik, biyokimyasal ve genetik incelemelerin bir kombinasyonu neticesinde tanı konan, nadir rastlanan heterojen doğumsal metabolizma hastalıklarıdır (IEM). Bu çalışmadaki amaç, İran’daki MPS hastalarından oluşan en büyük kohortun (akraba olmayan 289 aileye mensup toplam 302 hasta) moleküler karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi ve hastaların etnik ve coğrafi kökenlerinin izlenmesidir.

Yöntemler ve bulgular: 289 hastanın 185’inde IEM’lere yönelik bir NGS panelinin ardından komplementer Sanger sekanslama gerçekleştirilmiştir ve bu uygulamaların neticesinde 154 hastada MPS ve 5 hastada da nonMPS IEM tanısı konmuştur (tanısal verimlilik = %85,9). Bunların yanı sıra, pozitif bulgularla başvurmuş olan 289 hastanın 106’sı tekrar analiz edilmiştir ve doğrulama testleriyle 104 hastada MPS tanısı doğrulanmıştır. Toplam 258 MPS hastasının 225’i homozigottur, 90 hastada yeni varyant mevcuttur ve 9 hastada da kopya sayısı varyasyonları mevcuttur. En sık rastlanan tip MPS IV’tür (%34,8) ve bunu MPS I (%22,7) ve MPS VI (%22,5) izlemektedir. Coğrafi köken analizi sık rastlanan varyantlar için bir dağılım modeli ortaya koymuştur: ARSB (c.430G>A, c.962T>C [p.Leu321Pro], c.281C>A [p.Ser94*]), GALNS (c.319G>A [p.Ala107Thr], c.860C>T [p.Ser287Leu], c.1042A>G [p.Thr348Ala]), ve IDUA (c.1A>C [p.Met1Leu], c.1598C>G [p.Pro533Arg], c.1562_1563insC [p.Gly522Argfs*50]).

Sonuç: İncelenen bu büyük çaplı kohort MPS hastalığının İran’daki genetik ve coğrafi durumuna yönelik önemli bilgiler sunmaktadır ve bu bilgiler ışığında MPS hastalığının genetik epidemiyolojisi daha net biçimde anlaşılabilir ve bölgeye özgü varyantlara dayalı olarak daha uygun maliyetli ve zamanlama yönünden etkin bir tanısal yaklaşım tesis edilebilir.

Anahtar kelimeler: MPS, kopya sayısı varyasyonu, coğrafi dağılım, lizozomal depo hastalıkları, mukopolisakkaridoz, tek nükleotid varyantı, hedefe yönelik yeni nesil sekanslama

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!