Etiketler: Lipodistrofi, İnsülin direnci, Organ komplikasyonları, Insulin resistance, Leptin, Lipodystrophy, Organ complications, diger1

Lipodistrofi sendromlarının komplikasyonları

10-11-2021 - Presse Med.

Lipodistrofi sendromlarının komplikasyonları

Presse Med. 2021 Nov;50(3):104085. doi: 10.1016/j.lpm.2021.104085.

PMID: 34728268

Gulcin Akinci, Merve Celik, Baris Akinci

Makalenin Mesajı: Lipodistrofi ciddi metabolik problemlere yol açmaktadır. Bahse konu bu metabolik bozukluklar tanı anında mevcut olabildiği gibi, hastalığın ilerlemesiyle birlikte zaman içerisinde de ortaya çıkabilmektedir.

Özet:

Bilinenler: Lipodistrofi sendromları, adipoz dokudaki yaygın veya kısmi eksikliklerden kaynaklanan karmaşık ve nadir rastlanan multisistemik hastalıklardır. Lipodistrofideki adipoz doku disfonksiyonu leptin eksikliğiyle ilişkilidir. Lipodistrofi ciddi metabolik problemlere yol açmaktadır. Bu metabolik bozukluklar arasında insülin dirençli diyabet, şiddetli hipertrigliseridemi ve karaciğer gibi ektopik organlarda lipid birikimi yer almaktadır ve bu tablolar end-organ komplikasyonlarına yol açabilmektedir. Metabolik bozukluklar tanı anında mevcut olabildiği gibi, hastalığın ilerlemesiyle birlikte zaman içerisinde de ortaya çıkabilmektedir. Metabolik bozukluklara ek olarak, hastalığın genetik formlarında altta yatan moleküler etiyolojiye bağlı olan ve hastalık alt tipine spesifik prezentasyonlar ve hastalığın edinilmiş formlarında ortaya çıkabilen otoimmünite lipodistrofide önemli bir mortaliteye yol açmaktadır.

Anahtar kelimeler: İnsülin direnci, Leptin, Lipodistrofi, Organ komplikasyonları

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!