Etiketler: Fabry, Fabry hastalığı, iyon kanalları, nöropatik ağ, Fabry disease, ion channels, neuropathic pain

İyon kanalları ve Fabry hastalığında ağrı

01-12-2021 - Mol Pain.

İyon kanalları ve Fabry hastalığında ağrı

Mol Pain. Jan-Dec 2021;17:17448069211033172. doi: 10.1177/17448069211033172.

PMID: 34284652

Carina Weissmann, Adriana A Albanese, Natalia E Contreras, María N Gobetto, Libia C Salinas Castellanos, Osvaldo D Uchitel

Makalenin mesaji: İyon kanallarındaki değişimler, Fabry hastalığındaki ağrının tedavisi için uygun hedefler sağlayabilir.

Özet

Bilinenler: Fabry hastalığı (FH), X’e bağlı kalıtsal glikosfingolipid metabolizma bozukluğudur. Fabry hastalığında lizozomal α-galaktosidaz A (α-Gal A) aktivitesinin az ya da eksik olmasından dolayı vücutta progresif olarak globotriaosilseramid (Gb3) ve benzeri metabolitler birikir. Fabry hastalığının en belirgin özelliklerinden biri nöropatik ağrıdır. Gb3’ün, başta dorsal kök ganglionları olmak üzere birçok nöronlarda biriktiği gösterilmiştir. Bu birikim son yıllarda altta yatan patofizyoloji belirgin olmasa da ağrı mekanizmalarıyla ilişkilendirilmiştir.

Amaç ve Yöntemler: FH ince lif nöropatisi, diğer ince lif nöropatilerinden ağrı algısı, liflerdeki değişimler, hastalarda kullanılan farmakolojik terapiler açısından farklılık gösterir ve bu nöropati için tatmin edici bir tedavi seçeneği hala bulunmamaktadır. Daha iyi tedavilerin geliştirilebilmesi için, bu ağrının altında yatan mekanizmalar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Nöropati araştırmaları, ağrının farklı yönlerinin modellenebileceği ve daha ileri analiz edilebileceği pre-klinik modellerin geliştirilmesiyle ivme kazanmıştır. Bu derleme makalesi, günümüze kadar kullanılan farklı in vitro ve FH hayvan modelleri ile bu modellerin kullanımından elde edilen içgörüleri açıklamayı hedeflemektedir.

Sonuç: Makalede vasküler değişim harici iyon kanalı değişimlerine odaklanılmıştır. İyon kanallarındaki değişimler, Fabry hastalığı ağrısı için geliştirilecek tedaviler için uygun teröpatik hedefler sağlayabilir.

Keywords: Fabry hastalığı, iyon kanalları, nöropatik ağ

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!