Etiketler: Pompe, Alfa-glukosidaz enzimi, Alpha-glucosidase enzyme, GAA geni, Genotip-fenotip korelasyonu, Genotype–phenotype correlation

İspanyol hastalarda 17 Pompe hastalığı vakasında genotip-fenotip korelasyonu ve tanımlanmış olan 4 yeni GAA varyantı

21-05-2021 - Orphanet J Rare Dis

İspanyol hastalarda 17 Pompe hastalığı vakasında genotip-fenotip korelasyonu ve tanımlanmış olan 4 yeni GAA varyantı

Orphanet J Rare Dis 2021 May 21;16(1):233.

PMID: 34020684

Paula Hernández-Arévalo, José D Santotoribio, Rocío Delarosa-Rodríguez

Makalenin mesajı: Bu çalışmadaki amaç, genotip-fenotip korelasyonunun ortaya konabilmesi amacıyla İspanyol hastalardaki genetik varyasyonların ve klinik özelliklerin tanımlanmasıdır.

Özet

Bilinenler: Otozomal resesif bir metabolik hastalık olan Pompe hastalığında asit α-glukosidaz geninde (GAA) mevcut olan patojenik varyantlar lizozomal asit α-1,4-glukosidaz defektlerine sebep olmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, genotip-fenotip korelasyonunun ortaya konabilmesi amacıyla İspanyol hastalardaki genetik varyasyonların ve klinik özelliklerin tanımlanmasıdır.

Yöntemler: Gerçekleştirilen bu gözlemsel çalışmada, Pompe hastalığı semptomları veya hastalığa dair şüpheli bulgular mevcut olan toplam 2637 hastaya ait örnekler analiz edilmiştir. Enzimatik aktivitenin saptanmasında florometrik yöntemler kullanılmıştır ve genetik çalışmalar ise Yeni Nesil Dizileme ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Tanı konmuş olan 17 hastadan 14 farklı varyant tanımlanmıştır, yedi erkek ve dokuz kadın hastada LOPD (ortalama yaş 36,07, SD 20,57, aralık 7-64), 2 günlük bir erkek bebekte IOPD mevcuttur, genetik varyantların dördü literatürde daha önce yer almamıştır ve bunların arasında bir homozigot varyant bulunmaktadır. Bu vakaların tümünde α-glukosidaz aktivitesinde azalma söz konusudur. Kaslarda güçsüzlük, solumum güçlüğü, egzersiz intoleransı, hipotoni, disfaji ve miyalji hastalarda sık görülen manifestasyonlar arasındadır.

Sonuçlar: Bu çalışmada, GAA geninin patojenik varyant spektrumuna dahil olan dört adet yeni genetik varyant tanımlanmıştır. Elde ettiğimiz bulgulara göre, İspanya’daki hastalarda karakteristik bir Avrupa popülasyonu profili mevcuttur ve en sık rastlanan varyant c.-32-13T>G’dir. Bunun yanı sıra, homozigot c.236_246delCCACACAGTGC patojenik varyantının hastalığın daha erken dönemde başlaması ve kötü prognoz ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: Pompe, Alfa-glukosidaz enzimi, GAA geni, Genotip-fenotip korelasyonu, Pompe hastalığı

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!