Etiketler: CSID, ER stresi, Hipoksi, İntestinal enzimler, Moleküler şaperonlar, Protein kalite kontrolü, Sükraz-izomaltaz, ER stress, GRP94, Hypoxia, Intestinal enymes, Molecular chaperones, Protein quality control, Sucrase-isomaltase

Glukoz ile regüle edilen protein GRP94, endoplazmik retikulumda konjenital sükraz-izomaltaz eksikliği ile ilişkili sükraz-izomaltaz izoformları ile güçlü bir şekilde etkileşime giriyor

01-09-2021 - Int J Biol Macromol.

Glukoz ile regüle edilen protein GRP94, endoplazmik retikulumda konjenital sükraz-izomaltaz eksikliği ile ilişkili sükraz-izomaltaz izoformları ile güçlü bir şekilde etkileşime giriyor

Int J Biol Macromol. 2021 Sep 1; 186:237-243. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.07.030.

PMID: 34242650

Abdullah Hoter, Hassan Y Naim

Makalenin mesajı: Bu çalışmada, glukoz ile regüle edilen protein GRP94 ile sükraz-izomaltaz (SI) etkileşimi gösterilmiştir. GRP94’nın sükraz-izomaltaz (SI) ile etkileşime girmesi ve SI’nın katlanmasını düzenlemesi GRP94'ün bağırsak homeostazının korunmasındaki potansiyel rolünü işaret etmektedir.

Özet

Bilinenler: Glukoz ile regüle edilen protein GRP94, endoplazmik retikulumda (ER) yer alan bir moleküler şaperondur.

Yöntemler ve bulgular: Bu çalışmada, GRP94 ile ince bağırsağın en önemli disakkaridazı olan sükrazizomaltaz (SI) ile etkileşimi, aşağı çekme (pull-down) deneyleriyle gösterildi. GRP94, ER'de meydana gelen etkileşimle uyumlu mannozdan zengin formu ile sadece SI'ye bağlanır. Araştırmacılar, ayrıca konjenital sükraz-izomaltaz eksikliği (CSID) ile ilişkili bir SI mutantlarının paneli ile GRP94 etkileşimi inceledi. Mutantlar, GRP94'e yabani tip SI'den daha yüksek efikasitede bağlanma sergiledi ve böylece şaperonun ER kalite kontrolündeki rolünün altını çizildi. Bağırsakların hipoksik ortamı göz önüne alınıp, hipoksik koşullar altında hücre kültüründe GRP94'ün SI ve mutantlarıyla etkileşimi incelendi ve GRP94'ün SI mutantlarına bağlanmasında önemli bir artış gözlemlendi.

Sonuç: GRP94'ün ana karbonhidrat sindirici enzimle etkileşime girmesi ve katlanmasını düzenlemesi ve SI mutantlarını ER'de kalmasını sağlaması, GRP94'ün SI'ya şaperon olarak ve SI’yı stabilize ederek bağırsak homeostazının korunmasındaki potansiyel rolüne işaret eder.

Anahtar kelimeler: ER stresi, GRP94, Hipoksi, İntestinal enzimler, Moleküler şaperonlar, Protein kalite kontrolü, Sükraz-izomaltaz

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!