Etiketler: Gaucher, COVID -19, SARS-COV-2

Gaucher hastalığında SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve COVID-19: aşılama endikasyonları

13-06-2021 - Orv Hetil

Gaucher hastalığında SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve COVID-19: aşılama endikasyonları

Orv Hetil 2021 Jun 13;162(24):938-942. doi: 10.1556/650.2021.32272.

PMID: 34120104

László Maródi

Makalenin mesajı: Bu makalede, özellikle genel korunma ve aşılama tedbirlerine odaklanmak kaydıyla, Gaucher hastalığı ve SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ilişkin güncel kavramlar ele alınmaktadır.

Özet:

Bilinenler: Yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) kaynaklı pandeminin başlangıcında, Gaucher hastalığı camiasında bu viral patojenden kaynaklanan enfeksiyonun bahse konu bu kronik metabolik hastalığa sahip bireylerde morbidite ve mortalite artışına yol açacağı beklentisi mevcuttu. Buna karşılık, bu alanda gerçekleştirilen ilk çalışmalardan elde edilen veriler, şaşırtıcı bir biçimde, Gaucher hastalığının SARS-CoV-2 enfeksiyonunun ciddi ve yaşamı tehdit eden etkilerine ilişkin bir risk artışına yol açmadığını göstermektedir ve Birleşik Devletler, Avrupa ve İsrail’de gerçekleştirilen geniş katılımlı çalışmalarda herhangi bir ciddi vaka bildirilmemiştir. Gaucher hastalarının hücrelerindeki glukoserebrosid birikiminin SARS-CoV-2 maruziyetinde inflamasyondan ziyade immün tolerans artışına yol açabileceği düşünülmektedir.

Amaç: Bu makalede, özellikle genel korunma ve aşılama tedbirlerine odaklanmak kaydıyla, Gaucher hastalığı ve SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ilişkin güncel kavramlar ele alınmaktadır. Ayrıca, tip 1 interferon immünitesine ilişkin (IFNα and IFNω) doğumsal hataların mevcut olduğu hastaların COVID-19’a karşı duyarlılıkları da bu makalede ele alınan bir diğer konudur.

Anahtar kelimeler: Gaucher hastalığı, COVID-19, SARS-COV-2

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!