Etiketler: Gaucher, Anemi, Enzim replasman terapisi, hepatosplenomegali, Lizozomal depo hastalığı, trombositopeni, Anemia, Enzyme replacement therapy, Hepatosplenomegaly, Lysosomal storage disease, thrombocytopenia

Gaucher hastalığı tip 1 ve tip 3 mevcut olan Türk çocuklarda klinik-genetik özellikler ve tedavi sonuçları

01-11-2021 - Eur J Med Genet.

Gaucher hastalığı tip 1 ve tip 3 mevcut olan Türk çocuklarda klinik-genetik özellikler ve tedavi sonuçları: Tek bir merkeze ait 16 yıllık deneyim

Eur J Med Genet. 2021 Nov;64(11):104339. doi: 10.1016/j.ejmg.2021.104339.

PMID: 34500086

Ersin Gumus, Asuman Nur Karhan, Hayriye Hizarcioglu-Gulsen

Makalenin Mesajı: Tek bir merkezde gerçekleştirilmiş olan ve Türkiye’deki ilk kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyan bu çalışmada, Gaucher hastalarının klinik ve genetik özelliklerinin yanı sıra Gaucher hastalığının iki farklı alt tipinde enzim replasman terapisinin (ERT) uygulamasıyla elde edilen sonuçlar hakkında da çeşitli veriler sunulmaktadır.

Özet

Amaç: Gaucher hastalığına sahip Türk çocuklardaki hastalık özelliklerinin belirlenmesi ve Gaucher hastalığı tip 1 (GH1) ve tip 3 (GH3) olmak üzere hastalığın iki farklı alt tipinden oluşan bir pediatrik kohortta enzim replasman terapisinin (ERT) etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, 38 çocuk hastaya ait veriler retrospektif olarak incelenmiştir. İki hastalık tipi de kohort içerisinde eşit bir dağılıma sahiptir (GD1/GD3 = 20/18).

Bulgular: En yaygın mutant allel L444P iken (%35,5), genel popülasyonda en yaygın genotip ise L444P/L444P’dir (%34,2). GD1 ve GD3 hastalığı bulunan Türk çocuklardaki dominant genotipler sırasıyla N370S bileşik heterozigosite ve L444P homozigosite şeklindedir. Son takipte hastaların hiçbirinde orta şiddetli veya şiddetli trombositopeni mevcut değildir ancak anemi mevcut olan hastaların oranı %60’tan %5,7’ye inmiştir (p < 0,001). ERT’nin ilk yılında, ortalama karaciğer hacmi (2,2’den 1,6 MN, p < 0,001) ve ortalama dalak hacminde (15,5’ten 7,6 MN, p < 0,001) anlamlı iyileşmeler gözlenmiştir. Boy kısalığı olan hastaların yüzdesinin 5. yılda %34.3'ten %13.3'e (p < 0.01) düşmesiyle görüldüğü üzere lineer büyümede de iyileşme elde edilmiştir. Sık rastlanan iskelet sistemi bulguları arasında erlenmeyer flask deformitesi, osteopeni ve skolyoz yer almaktadır. Tanı anında hastaların hiçbirinde akciğer hastalığı mevcut olmamakla birlikte, hastaların %20’sinde pulmoner tutuluma işaret eden radyolojik bulgular ortaya çıkmıştır. Tek bir merkezde gerçekleştirilmiş olan ve Türkiye’deki ilk kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyan bu çalışmada, Gaucher hastalarının klinik ve genetik özelliklerinin yanı sıra Gaucher hastalığının iki farklı alt tipinde ERT uygulamasıyla elde edilen sonuçlar hakkında da çeşitli veriler sunulmaktadır. Gaucher hastalığı bulunan Türk çocukların genotipik arka planı batılı popülasyonlar ile benzerlik göstermektedir.

Sonuç: Visseral ve hematolojik tedavi hedeflerine hastalığın iki alt tipinde de ERT uygulamasının henüz ilk yılı içerisinde ulaşılmış olsa da, Gaucher hastalığına sahip çocukların önemli bir bölümünde büyümenin normal seyrine ulaşması beklenenden birkaç yıl daha uzun sürmektedir.

Anahtar kelimeler: Anemi, Enzim replasman terapisi, Hepatosplenomegali, Lizozomal depo hastalığı, Trombositopeni

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!