Etiketler: fabry, şaperon tedavisi, enzim replasman tedavisi, gen tedavisi, substrat redüksiyon tedavisi, chaperone therapy, enzyme replacement therapy, gene therapy

Fabry hastalığının tedavisindeki gelişmeler

01-09-2020 - J Inherit Metab Dis.

Fabry hastalığının tedavisindeki gelişmeler

J Inherit Metab Dis. 2020 Sep;43(5):908-921. doi: 10.1002/jimd.12228. Epub 2020 Mar 2.

PMID: 32083331

Sanne J van der Veen, Carla E M Hollak, André B P van Kuilenburg, Mirjam Langeveld

Makalenin Mesajı: Bu derleme, Fabry hastalığı için mevcut ve gelecekteki olası tedavi seçenekleri hakkında bilinenleri özetlemektedir.

Özet

Bilinenler: Fabry hastalığının tedavisi için, rekombinant α-galaktosidaz A (r- αGAL A) ile enzim replasman tedavisi (ERT) 15 yılı aşkın bir süredir mevcuttur. Uzun süreli tedavi hastalığın ilerlemesini azaltabilir, ancak çoğu hastada hala kardiyak, renal ve serebral problemler gelişmektedir. Ayrıca intravenöz tedaviye hastanın ömrü boyunca devam edilmesi gerekir. Bunun sonucu olarak, son on yılda çeşitli yenilikçi terapi teknikleri araştırılagelmiştir. Fabry hastalığı için şu anda onaylanmış diğer tek tedavi şaperon tedavisidir (Migalastat; 1-deoxygalaktonojirimycin). Bu oral küçük molekülün, mutant α-galaktosidaz A'nın enzim aktivitesini arttırması amaçlanmıştır ve sadece spesifik mutasyonları olan hastalarda kullanılabilmektedir.

Amaç: İkinci nesil enzim replasman tedavileri (Pegunigalsidasealfa, Moss- α Gal), substrat azaltma tedavileri (Venglustat ve Lucerastat) ve mRNA ve gen bazlı tedavinin tümü şu anda (ön)klinik çalışmalarda incelenmektedir. Bu derleme, Fabry hastalığı için mevcut ve gelecekteki olası tedavi seçenekleri hakkında bilinenleri özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Fabry hastalığı; şaperon tedavisi; enzim replasman tedavisi (ERT); gen tedavisi; substrat redüksiyon tedavisi (SRT); tedavi.

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!