Etiketler: Fabry, Fabry hastalığı, Fabry hastalığında tanı, gen varyantı, genotip/fenotip korelasyonu, lizozomal depo hastalığı, diagnosis in Fabry disease, gene variant, genotype/phenotype correlation, lysosomal storage disease

Fabry hastalığındaki önemi belirsiz gen varyantları:c.376A>G (p.Ser126Gly) klinik özellikleri

01-05-2022 - Mol Genet Genomic Med.

Fabry hastalığındaki önemi belirsiz gen varyantları:c.376A>G (p.Ser126Gly) klinik özellikleri

Mol Genet Genomic Med. 2022 May;10(5):e1912. doi: 10.1002/mgg3.1912.

PMID: 35212486

Kolja Lau, Nurcan Üçeyler, Tereza Cairns

Makalenin Mesajı: Önemi bilinmeyen genetik varyasyonlar saptanmış olan kişilerde, genel popülasyonda sık rastlanan yaygın semptomların, Fabry hastalığına sekonder olarak ortaya çıkan semptomlardan ayırt edilebilmesi için hassas bir klinik değerlendirme gerçekleştirilmelidir.

Özet

Bilinenler: Anderson-Fabry hastalığı (FD) X’e bağlı bir lizozomal depo hastalığıdır ve alfa-galaktosidaz A genindeki (HGNC: GLA) altta yatan mutasyona bağlı olarak çeşitli organ tutulumları ve semptomlarla karşımıza çıkmaktadır. Genetik testlerin daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, Fabry hastalığının prezentasyonunda veya ilerleyen dönemde hastalıktan etkilenen hastalarda ve bu hastaların akrabalarında Fabry hastalığı için spesifik tedaviye ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi amacıyla her bir genetik varyantın patojenitesinin doğru bir şekilde belirlenmesi büyük önem kazanmıştır.

Yöntemler: Bu vaka serisinde, merkezimizi 2009 ila 2021 yılları arasında ziyaret etmiş olan ve farklı ailelere mensup beş kişide (bir heterozigot ve bir homozigot kadın, üç erkek) spesifik GLA gen varyantı c.376A>G (p.Ser126Gly) klinik özellikleri araştırılmıştır. Tüm vakalarda kapsamlı nörolojik, nefrolojik ve kardiyak incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bir hastada 12 yıl sonra bir takip muayenesi gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Fabry hastalığından şüphelenilmesine yol açan indeks olaylar genellikle spesifik olmayan nörolojik semptomlardan ibarettir. Bununla birlikte, FD için spesifik biyobelirteçler, görüntülemeler (beyin MRI, kalp MRI) ve böbrek ve deri biyopsilerini içeren doku spesifik tanısal çalışmalar neticesinde FD için spesifik semptomlar veya organ tutulumuna ait bir bulgu saptanmamıştır ve elde edilen sonuçlar tüm hastalarda normaldir. Böbrek biyopsisi alınmış bir hastada 12 yıllık takipten elde edilen bulgularda da aynı durum söz konusudur.

Sonuç: Elde edilen bulgulara göre, p.Ser126Gly tek başına FD’ye yol açmayan benign bir GLA gen varyantıdır. Önemi bilinmeyen genetik varyasyonlar saptanmış olan kişilerde, genel popülasyonda sık rastlanan yaygın semptomların FD’ye sekonder olarak ortaya çıkan semptomlardan ayırt edilebilmesi için hassas bir klinik değerlendirme gerçekleştirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Fabry hastalığı, Fabry hastalığında tanı, gen varyantı, genotip/fenotip korelasyonu, lizozomal depo hastalığı

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!