Etiketler: Gaucher, COVID-19, Koronavirüs, Mortalite, Ulusal, SARS-CoV-2, Coronavirus, Mortality, National

COVID-19 ile ilişkili sonuçlar ile Gaucher hastalığı arasında bir ilişki bulunmamaktadır: Ulusal bir kohort çalışması

23-12-2021 - Intern Med J.

COVID-19 ile ilişkili sonuçlar ile Gaucher hastalığı arasında bir ilişki bulunmamaktadır: Ulusal bir kohort çalışması

Intern Med J. 2021 Dec 23. doi: 10.1111/imj.15673.

PMID: 34939733

Ibrahim Demirci, Tevfik Demir, Selçuk Dağdelen

Makalenin Mesajı: Ulusal verilerimize göre, Gaucher hastalarındaki SARS-CoV-2 enfeksiyonu normal popülasyona kıyasla daha ağır bir seyre sahip değildir.

Özet

Bilinenler: Diyabet ve obezite gibi kronik metabolik hastalıklara sahip hastaların Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilendikleri net olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, konu nadir metabolik hastalıklar olduğunda ise literatürde yeterli veri mevcut değildir.

Amaç: En sık rastlanan lizozomal depo hastalığı olan Gaucher hastalarında COVID-19 enfeksiyonunun seyrinin incelenmesi.

Yöntemler: Ulusal Sağlık Sistemi verileri kullanılarak, doğrulanmış (PCR pozitif) COVID-19 enfeksiyonu bulunan hastalardan (n = 149.618) oluşan retrospektif bir kohort incelenmiştir. COVID-19 enfeksiyonuna ilişkin advers sonuçlar, Gaucher hastalığı olan (n = 39) ve olmayan (n = 149.579) hastalar arasında ham ve eğilim skoru eşleştirilmiş (PSM) gruplar dahilinde karşılaştırılmıştır. Hastalık sonuçları şunlardır: hastaneye yatış, yoğun bakım ünitesine yatış ve/veya mekanik ventilasyonun bileşimi ve mortalite.

Bulgular: Gaucher hastalığı bulunan hastaların yaşı anlamlı biçimde daha büyüktür ve hipertansiyon, T2DM, dislipidemi, astım veya KOAH, kronik böbrek hastalığı, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve kanser sıklığı da bu hastalarda daha yüksektir. Hastaneye yatış oranları ham analizlerde Gaucher hastalarında daha yüksek bulunmuş olsa da, PSM modellerine göre (model 1, yaş ve cinsiyet için eşleştirilmiş; model 2, yaş, cinsiyet, hipertansiyon, T2DM ve kanser için eşleştirilmiş) Gaucher hastaları ile genel popülasyon arasında hastalık sonuçları bakımından herhangi bir fark söz konusu değildir. Çok değişkenli regresyon analizlerine göre, Gaucher hastalığı tanısına sahip olmak hastaneye yatış (p = 0,241), YBÜ yatış/mekanik ventilasyon (p = 0,403) veya mortalite (p = 0,231) için anlamlı bir gösterge değildir.

Sonuç: Ulusal verilerimize göre, Gaucher hastalarındaki SARS-CoV-2 enfeksiyonu normal popülasyona kıyasla daha ağır bir seyre sahip değildir.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Koronavirüs, Gaucher, Mortalite, Ulusal, SARS-CoV-2

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!