Etiketler: XLH, BPABG, burosumab, NICE, PHEX, hypophosphataemia, diger1, diger2, hipofosfatemi

Çocuklarda ve ergenlerde XLH tedavisinde burosumab için klinik kılavuzlar: İngiliz pediatrik ve ergen kemik grubu önerileri

01-10-2020 - Endocr Connect.

Çocuklarda ve ergenlerde XLH tedavisinde burosumab için klinik kılavuzlar: İngiliz pediatrik ve ergen kemik grubu önerileri

Endocr Connect. 2020 Oct;9(10):1051-1056. doi: 10.1530/EC-20-0291.

PMID: 33112809

Raja Padidela, Moira S Cheung, Vrinda Saraff, Poonam Dharmaraj

Makalenin Mesajı: Bir rekombinant insan IgG1 monoklonal antikoru olan Burosumab'ın, klinik deneylerde (faz 2 ve 3) X'e bağlı hipofosfateminin (XLH) iskeletsel ve iskelet dışı belirtilerini iyileştiren fosfat homeostazını düzelttiği gösterilmiştir.

Özet

Bilinenler: X'e bağlı hipofosfatemi (XLH), PHEX genindeki patojenik bir varyanttan kaynaklanır ve bu da dolaşımdaki FGF23'ün yükselmesine neden olur. Yüksek FGF23 seviyeleri, klinik olarak çocuklarda rikets, çocuk ve yetişkinlerde osteomalazi olarak ortaya çıkan hipofosfatemiye ve düşük aktif D vitamini seviyelerine neden olur.

Amaç: Oral fosfat ve aktif D vitamini analogları, XLH için geleneksel tedavilerdir, ancak bunlar, FGF23'ün neden olduğu hipofosfateminin altında yatan patofizyolojisini tedavi etmez. Ayrıca, sık günlük dozlar ve gastrointestinal semptomlar, sekonder hiperparatiroidizm ve nefrokalsinoz gibi yan etkiler, geleneksel tedaviye uyumu sınırlar.

Sonuç: FGF23'e bağlanan ve aktivitesini inhibe eden rekombinant insan IgG1 monoklonal antikoru olan Burosumab, her 2 haftada bir subkütan olarak uygulanır. Burosumab’ın klinik çalışmalarda (faz 2 ve 3) XLH'nin iskeletsel ve iskelet dışı belirtilerini iyileştiren fosfat homeostazını düzelttiği gösterilmiştir. Burosumab, Birleşik Krallık'taki National Institute for Health and Care Excellence'ın Ekim 2018'de onayı ile Şubat 2018'de Avrupa'da onaylanmıştır. Bu çalışmada, İngiliz Pediatrik ve Ergen Kemik Grubu, mevcut kanıtları gözden geçirmiş ve XLH'nin Burosumab ile seyrinin yönetimi için uzman tavsiyeleri sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: BPABG; XLH; burosumab; hipofosfatemi.

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!