Etiketler: Pompe, alglukosidaz alfa, enzim replasman tedavisi, yüksek doz, rekombinant insan GAA, alglucosidase alfa, recombinant human GAA

Alglukosidaz alfa'nın daha yüksek dozu, Pompe hastalığı olan çocuklarda sonuçları iyileştiriyor: Klinik bir çalışma ve literatürün gözden geçirilmesi

01-05-2021 - Genet Med.

Alglukosidaz alfa'nın daha yüksek dozu, Pompe hastalığı olan çocuklarda sonuçları iyileştiriyor: Klinik bir çalışma ve literatürün gözden geçirilmesi

Genet Med. 2020 May;22(5):898-907. doi: 10.1038/s41436-019-0738-0. Epub 2020 Jan 6.

PMID: 31904026

Aleena A. Khan, MBBS, Laura E. Case, PT, DPT, Mrudu Herbert, MD, MPH, Stephanie DeArmey, MHS, PA-C, Harrison Jones, PhD, Kelly Crisp, CCC-SLP, MA, Kanecia Zimmerman, MD, Mai K. ElMallah, MD, Sarah P. Young, PhD, Priya S. Kishnani, MD

Makalenin Mesajı: Bu çalışma, daha yüksek rekombinant insan asit-α glukozidaz (rhGAA) dozlama rejiminin, İPH ve erken başlangıçlı LOPD'li hastalarda klinik sonuçlar, etkinlik ve güvenlik profili üzerindeki etkilerini bildirmektedir. Erken başlangıçlı Pompe hastalığında, daha yüksek rhGAA dozlarının güvenli olduğu ve kaba motor sonuçları, dil becerisi, solunum fonksiyon testleri ve biyokimyasal belirteçleri iyileştirdiği gösterilmiştir.

Özet

Amaç: Pompe hastalığında, rekombinant insan asit-a glukozidaz (rhGAA) ile enzim replasman tedavisinin (ERT) her iki haftada bir 20 mg/kg standart dozu, miyopatinin uzun vadeli ilerlemesini durdurmak için yetersizdir. Bu çalışma, yüksek rhGAA dozlama rejiminin, standart bir ERT dozu ile klinik plato veya düşüş gösteren IPD'li ve erken başlangıçlı LOPD'li hastalarda klinik sonuçlar, etkinlik ve güvenlik profili üzerindeki etkilerini bildirmektedir.

Yöntemler: İnfantil başlangıçlı Pompe hastalığı (IPD) olanlar ile 5 yaşından önce başlayan, standart doz ERT ile ≥12 aylık tedavi olan ve doz artırımından önce rhGAA immünojenik toleransı olan geç başlangıçlı Pompe hastalığı (LOPD) olan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Araştırmacılar, 18 yıla kadar uzun vadeli takip imkanına sahip olmuştur. Dozaj artırımı ile fizik tedavi, dil yeteneği, biyokimyasal ve pulmoner değerlendirmeler yapılmıştır.

Bulgular: IPD (n = 7) veya LOPD (n = 4) olan 11 hastaya haftalık 40 mg/kg'a kadar daha yüksek dozlar verilmiştir. 9/10 hastada brüt motor fonksiyon düzelmesi, 6/6 hastada dil gücü iyileşmesi ve 4/11 hastada pulmoner fonksiyon gelişmesi görülmüştür. Haftalık 40 mg/kg'da, daha düşük dozlara göre idrar glukoz tetrasakarit, kreatin kinaz, aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferazda önemli düşüşler bulgulanmış (p <0.05), daha yüksek dozlarda hiçbir güvenlik veya immünojenisite endişesi gözlenmemiştir.

Sonuç: Erken başlangıçlı Pompe hastalığında, daha yüksek rhGAA dozları güvenlidir ve kaba motor sonuçları, dil becerisi, solunum fonksiyon testleri ve biyokimyasal belirteçler üzerine iyileştirici etkisi vardır. Klinik ve fonksiyonel düşüşü olan hastalarda doz artırımı düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: alglukosidaz alfa, Pompe hastalığı, enzim replasman tedavisi, yüksek doz, rekombinant insan GAA

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!