Etiketler: Agalsidaz, alfa, Kardiyovasküler sonuçlar, Enzim replasman tedavisi, Fabry hastalığı, Renal sonuçlar, Fabry, Agalsidase alfa, Cardiovascular outcomes, Enzyme replacement therapy, Fabry disease, Renal outcomes

20 yıllık Fabry Sonuç Çalışması (FOS): Global bir hasta kayıt çalışmasından elde edilen önemli bilgiler, kazanımlar ve çıkarılan dersler

20-06-2022 - Orphanet J Rare Dis

20 yıllık Fabry Sonuç Çalışması (FOS): Global bir hasta kayıt çalışmasından elde edilen önemli bilgiler, kazanımlar ve çıkarılan dersler

Orphanet J Rare Dis. 2022 Jun 20;17(1):238. doi: 10.1186/s13023-022-02392-9.

PMID: 35725623

Michael Beck, Uma Ramaswami, Elizabeth Hernberg-Ståhl

Makalenin Mesajı: Bu makalede, Fabry Sonuç Çalışması (FOS)'un tarihçesi ve kayıtlardan gelen analizler ve yayınlar gözden geçirilmektedir ve FOS çalışmalarının Fabry hastalığının anlaşılması noktasında sundukları katkılar tartışılmaktadır.

Özet

Bilinenler: Hasta kayıt çalışmaları, nadir hastalıklara sahip büyük hasta popülasyonlarında hastalığın doğal seyrinin, progresyonunun ve tedavi etkilerinin anlaşılması noktasında fayda sunan uzun dönem gerçek yaşam kanıtları sağlamaktadır. Uluslararası, çok merkezli ve gözlemsel bir kayıt çalışması olan Fabry Sonuç Çalışması (FOS) 2021 yılında 20. yılını doldurmuştur (NCT03289065). FOS’un başlıca amaçları, X’e bağlı bir lizozomal depo hastalığı olan Fabry hastalığının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bu hastalığa sahip hastaların klinik yönetiminin iyileştirilmesidir. Bu makalede, FOS'un tarihçesi ve kayıtlardan gelen analizler ve yayınlar gözden geçirilmektedir ve FOS çalışmalarının Fabry hastalığının anlaşılması noktasında sundukları katkılar tartışılmaktadır.

Bulgular: FOS Nisan 2001 tarihinde başlamıştır ve Ocak 2021 itibariyle, 26 ülkedeki toplam 144 merkezden, tanısı doğrulanmış olan ve hasta bilgilendirilmiş onamı bulunan 4484 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. FOS çalışmalarından elde edilen veriler, Fabry hastalığı ile ilgili çok çeşitli başlıklar altında yaklaşık 60 manuscriptte kullanılmıştır. FOS verilerinin analizinde, agalsidaz alfa ile uygulanan enzim replasman terapisinin (ERT) uzun dönem etkililiği ve güvenliliğiyle birlikte morbidite ve mortalite üzerindeki etkileri araştırılmıştır; ayrıca, agalsidaz alfa ile uygulanacak tedaviye erken dönemde başlanmasının Fabry hastalığı ile ilişkili olan kardiyomiyopati progresyonu ve renal fonksiyonlardaki azalma üzerindeki faydaları da incelenmiştir. FOS verilerinin analizine göre, agalsidaz alfa ile uygulanan ERT’nin FD hastalarındaki diğer semptom ve bulgularda da iyileşme sağladığı gösterilmiştir. FOS verilerinin analizi, Fabry hastalığının doğal seyrinin ve kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi spesifik popülasyonların daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır ve FD çalışmaları için kullanışlı araçlar sunmuştur. Ayrıca, FOS ile elde edilen veriler, hastalık şiddetinin değerlendirilmesine yönelik metodoloji ve kriterler sağlayarak Fabry hastalığına ilişkin medikal uygulamalara sürekli bir katkı sağlamaktadır ve nadir hastalıklarda uzun dönem veri toplanma süreçlerine ilişkin zorluklar ve gereksinimlere ait bilgi birikimini artırarak nadir hastalıklar alanında gelecekte gerçekleştirilecek gerçek yaşam kanıt çalışmalarına da fayda sunmaktadır.

Sonuç: FOS çalışması, son 20 yıllık dönemde, Fabry hastalığındaki iyileştirilmiş hasta yönetimi hakkındaki bilimsel bilgi birikimini önemli ölçüde artırmıştır ve bu nadir hastalığın daha iyi anlaşılması noktasında da katkı sağlamaya devam etmektedir.

Anahtar kelimeler: Agalsidaz alfa, Kardiyovasküler sonuçlar, Enzim replasman terapisi, Fabry hastalığı, Renal sonuçlar

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!